Årsmøtet 2017 i Umeå

Växtbyggarna Sverige AB ligger vakkert til ved Bottenvikens strandkant i Hörnefors, ca. 2 mil utenfor Umeå.  På området finnes blant annet et vakkert orangeri, sammen med en stor og flott villa med et historisk sus fra papirindustriens storhetsdager.

Familiebedriften drives av brødrene Johan og Martin Jansson.  Växtbyggarna er de eneste Nordic Green medlemmene i området, men de har kunder helt fra Stockholm i sør til Luleå i nord.  Det blir et stort geografisk område å jobbe på når man skal forsyne Nord-Sverige med planteinnredning.

Johan Jansson, som sitter i styret i Nordic Green, var vertskap for årsmøtet nå i mars sammen med bror Martin.

Vi fikk oppleve snøscooterkjøring, elgfarm og Norrlandske delikatesser.  Tusen takk til vertene for 2 fantastiske dager!  Det var 21 deltakere som representerte 13 bedrifter på møtet.

Styret presenterte arbeidet med markedsføring som har pågått i 2016, og resultater fra medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i 2016.

Ola Weister informerte om Eilo’s arbeid og arrangementer i 2016, og hva som skjer fremover i 2017.

Valgkommitèen hadde dessverre ikke lykkes med å finne interesserte kandidater til ledige styreplasser.  Det må derfor avholdes en ekstraordinær generalforsamling i løpet av kort tid.