Nordic Green er en del av

EILO – the European Interior Landscaping Organisation

EILOs medlemmer er nasjonale bransjeorganisasjoner innenfor planteinnredning, enkeltvirksomheter som driver med planteinnredning samt leverandører til planteinnredningsbransjen. Organisasjonen ble offisielt grunnlagt i 2010 av bransjeorganisasjoner innenfor planteinnredning i Tyskland, Frankrike, Nederland, England og Skandinavia.

Oppdrag og mål 

EILOs hovedmålsetting er å utvide markedet for planteinnredning, støtte og ta initiativ til forskning på planters positive virkning på miljøet, informere og samle bransjen til møter for å fremme kommunikasjon og heve kvaliteten på varer og tjenester.