Viser styret i Nordic Green i 2018

Informasjon fra styret 1. halvår 2018

Nytt styre for 2017/18 er: Peter Thunborg, Johan Jansson, Siv Nordgård, Sverre Larsen, Erik Utas och Peter Lind.

Les resten av informasjonen her