Hyr eller köp växter, krukor och belysning.

Vi tecknar hyres eller serviceavtal med er och lämnar därmed en garanti för att växterna alltid är fräscha. Vår servicepersonal besöker er varannan vecka. Samma personal hela tiden, alltså inga vikarier.

Vi har även ett lågprisalternativ, då vi kommer var 4:e vecka. Samma garantier.

Blomsterfröjd Inredningar AB

Adresse Box 457, 184 26 ÅKERSBERGA
Telefon 08-540 625 55
E-post info@blomsterfrojd.se
www blomsterfrojd.se