Vi är experter på växtinredningar, akvarier, vattenarrangemang och fruktabonnemang. Vi lever efter övertygelsen att en harmonisk arbetsmiljö ger lönsamhet för företaget eftersom det gör att det blir roligare att jobba. Miljöerna skapas på kontor, i receptioner eller entrémiljöer och blir en vitamininjektion till företagets viktigaste tillgång – personalen.
Våra kunder finns i hela Skåne samt i södra Halland. Levande interiör kan medverka i projektering av miljöer, idélösningar, tillverkning och leverans. Hela vägen fram till löpande professionell skötsel. Vi tar gärna helhetsansvaret och lämnar därför livstidsgaranti på både växter och fiskar.

nordic_green_authorisation

Levande Interiör

Adresse Hammargatan 8 262 71 Ängelholm
Telefon 0431-36 82 20
E-post info@levandeinterior.se
www levandeinterior.se