Autorisasjon

For å velge ut de rette plantesortene til bedrifter og offentlige miljøer kreves det erfaring med og kunnskap om hvilke planter som passer.

For å utforme og vedlikeholde plantemiljøer og samplantinger trenger man kunnskap om hvilke planter som trives sammen (og på ulike plasseringer) for å oppnå et vellykket resultat.

Vi har en autorisasjonsordning der medlemmene må søke/fornye autorisasjonen 1 gang pr. år.  Der er ikke noe krav om å være autorisert for å være medlem i Nordic Green, selv om vi ønsker at flest mulig skal være autoriserte.  Alle medlemmer oppfyller våre medlemskrav.

Autoriserte medlemmer må oppfylle en god del strengere krav, og dokumentere dette 1 gang pr. år.  De som er autoriserte har rett til å bruke symbolet for «Nordic Green authorized company».