Innkjøpsveiledning

Det å velge leverandør og være ansvarlig for innkjøp av planter og planteservice er ikke alltid enkelt. Hvordan skal man gjøre innkjøp hvis man vet lite eller ingenting om ulike plantesorter, krukker, kvaliteter og pleie? Nordic Green har utarbeidet to maler med noen viktige punkter som hjelper deg gjennom vurderingsprosessen:

© Copyright - Nordic Green